GAMETUR
Uzayda Tek Başına  Alien Paroxysm  Paroxismo Extranjero  Paroxismo estrangeiro  

Gametur has a large collection of flash games that are similar to Alien Paroxysm. Also you can play flash Skill games like Alien Paroxysm.